«Природа оточує нас загадками, і спроби їх розвязання належать до найбільших радощів життя» У.Рамзай

Тема уроку: Птахи.

Мета уроку: розглянути загальні ознаки птахів, їх зовнішню будову   та покриви, повязати особливості будови з пристосуванням до польоту; розвивати вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, висловлювати свою думку; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати творчо розв’язувати поставлені завдання; виховувати етично – ціннісне ставлення до природи
Очікувані результати: учні називають визначальніознаки птахів, риси відмінності будови птахів і плазунів; учні характеризують пристосування птахів до польоту у зовнішній будові; учні порівнюють організацію птахів і плазунів
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
І.Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.     
ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
1. «Загадковий диктант»
Завдання учням:
    Необхідно вибрати вірні твердження, які стосуються особливостей  будови і життєдіяльності плазунів. Якщо вірно виконаєте завдання, то   визначите  науку,  що досліджує   тварин, яких ми сьогодні почнемо розглядувати.
Р. Жовток яйця  плазунів «запасає» воду для зародка.
О.Веретільниця відноситься до підряду Ящірки
Л.В Україні мешкає один вид крокодилів  - гавіал.
Р.Під час занурення у воду ніздрі і слухові отвори крокодила закриваються клапанами
Н.Плазуни мають трикамерне серце
Д. Крокодили відкладають яйця у воді
І.В Україні живе   два види отруйних змій: звичайна і степова гадюки
Т. Черепахи не линяють
И.Ящірка прудка має здатність змінювати забарвлення тіла
О.Змії мають немиготливий погляд
Л.Крокодили мають чотирикамерне серце
А.Розвиток плазунів непрямий
О.Усі черепахи відкладають яйця на суходолі
Г.Плазуни – холоднокровні тварини
С.Плазуни не здатні до регенерації
І.Органом дотику плазунів є язик
Я.Зміни заковтують тварин, які товстіші за них у 2-3 рази
Вірна відповідь:
   О
    Р
    Н
     І
     Т
     О
    Л
    О
    Г
    І
   Я
Запитання до учнів:
·         Які організми вивчає орнітологія? (Птахів)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя
                                 Є пташки - маленькі тваринки…
                                 На світі та в нашім краю.
                                 Їх пісні, веселі та дзвінки,
                                 І в грудні дзвенять, і в маю
                                 Зустрінуться в рідному краї
                                 З ключем журавлиним вгорі…
                                 Синичок і щигликів зграї,
                                 І повзики і снігурі.
                                 У кору застукає дятел.
                                 Сигналом робочого дня
                                 І знову почне працювати
                                 Корисне мале пташеня.
                                 Тримайтесь, жуки і комахи,
                                 Де сад або нива цвіте,
                                 Там скрізь наші друзі пернаті
                                 Вони проспівали про те.
Запитання до учнів:
·         Про яких пташок йшлося у вірші?
·         А які пташки вам ще відомі?
2. «Асоціативний кущ»
 Учні висловлюють свої асоціації щодо  поняття «птахи». Всі відповіді записуються до асоціативного куща, який зображено на дошці. Можливі варіанти відповідей учнів:літають, плавають, крила, піряний покрив, дзьоб,будують  гнізда, відкладають яйця тощо
Узагальнення результатів.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями  мети і завдань уроку.

IV. Засвоєння нового матеріалу
1.Загальна характеристика птахів
Розповідь вчителя:
До групи птахів належить понад 8600 видів тварин, пристосованих до польоту. В Україні відомо понад 400 видів цих тварин. Місце існування пернатих дуже різноманітні, внаслідок чого вони займають різні екологічні ніші: суходіл, повітря, водні простори.
(проектування зображення різних видів птахів на екран або використати як роздатковий матеріал)  
 Усі види птахів мають укорочене обтічне тіло, вкрите пір'яним покривом. Їхні передні кінцівки перетворилися на крила, а задні слугують для пересування по землі, гілках рослин або плавання у воді. Теплокровність, здатність до польоту та досить високий рівень розвитку нервової системи визначили своєрідність цієї групи хребетних тварин.
2.Особливосьті  зовнішньої будови птахів
Пояснення вчителя:
   Тіло птахів поділяють на ті самі відділи, що і в плазунів, але хвостовий відділ укорочений ( учні  називають відділи тіла плазунів). Птахи мають більш-менш видовжену гнучку шию. Завдяки цьому вони можуть повертати голову на 180° і більше (наприклад, сови - на 270°). На голові розташовані очі, захищені трьома повіками (верхньою, нижньою та миготливою перетинкою), ніздрі та слухові отвори. Дзьоб складається з верхньої частини - наддзьобка та нижньої - піддзьобка. В основі дзьоба деяких видів птахів (наприклад, голубів) розташована м'яка шкірна згортка - восковиця.
Запитання для обговорення:
·         Чи однакову форму дзьоба мають птахи?
·         Від чого залежить форма дзьоба?
Очікувані відповіді учнів:
 Форма дзьобу залежить від типу живлення птахів.
  
Розповідь вчителя:
Передні кінцівки - крила, пристосовані до польоту. На них збереглися лише три пальці, вкриті шкірою. Птахи - двоногі тварини. Ноги здебільшого мають чотири пальці. Три з них спрямовані вперед, а один - назад.
Запитання учням:
·         Яке має значення таке розташування пальців на ногах?
 Очікувана відповідь учнів:  
 Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору під час пересування по землі.
Доповнення вчителя:
Але у птахів, здатних до швидкого бігу (наприклад, страусів), кількість пальців на ногах може зменшуватись до трьох і навіть двох (як-от, у африканського страуса).
Запитання до учнів:
·         Пригадайте, яка будова покривів тіла характерна плазунам?
      Птахи, як і плазуни, мають суху шкіру, майже позбавлену залоз. Лише над основою хвоста у багатьох видів відкриваються протоки куприкової залози. Секретом цієї залози (жироподібною речовиною) птахи змащують за допомогою дзьоба пір'яний покрив, що робить його еластичним та водонепроникним. Шкіра птахів утворює різноманітні рогові похідні: це і вже відомі вам наддзьобок і піддзьобок, а також кігті на кінцях пальців та рогові лусочки, що вкривають нижню частину ніг. Похідним шкіри птахів є і різноманітне пір'я. Пір'я, як і луски на ногах, складається з рогоподібної речовини. Окремі пера складаються зі стрижня, від якого в обидва боки відходять численні тоненькі вирости - борідки. Сукупність борідок має назву опахало. Порожня частина стрижня, заглиблена у шкіру, не має борідок. Її називають колодочкою, або очином. Виділяють контурні та пухові пера.
     Самостійна робота з підручником:
·         Які особливості будови контурного пера?
Очікувані відповіді учнів:
      Контурні пера вкривають тіло птаха ззовні. Їхнє опахало утворено борідками 1-го та 2-го порядків. Борідки 1-го порядку відходять безпосередньо від стрижня, а вже від них - борідки 2-го порядку. Борідки 2-го порядку мають дрібні гачечки, які зчеплюють їх між собою. Завдяки цьому опахала контурних пер гнучкі, пружні, легкі та майже непроникні для повітря. Залежно від функцій і розташування контурних пер їх поділяють на покривні, махові та рульові. Покривні пера забезпечують захист тіла від механічних пошкоджень. Махові - великі та пружні збільшують поверхню крила. На хвості птахів є великі рульові пера. Під контурними перами розташовані пухові пера та пух. Це пір'я з тонким стрижнем, від якого відходять лише борідки першого порядку. Оскільки ці борідки не зчеплені між собою, щільного опахала пухові пера не мають. Вони утворюють суцільний покрив. Між ним і тілом птаха міститься прошарок повітря, який добре утримує тепло. Наявність пір'яного покриву є однією з необхідних умов польоту в птахів.
Запитання для обговорення:
·         Чому наявність піряного покриву є необхідною умовою польоту птахів?
Цей покрив робить тіло птахів обтічним. Махові пера збільшують площу крила, створюють тягу та підйомну силу, а рульові забезпечують регуляцію напрямку польоту. Птах використовує рульові пера і для гальмування під час посадки.
 Раз чи два рази на рік пір'яний покрий птахів частково чи повністю змінюється відбувається процес линяння. На місці старих зношених пер, що випадають, виростають нові.
Повідомлення учня:
                                                                    Політ птахів
    Саме завдяки рухам крил птахи піднімаються у повітря. Найбільшу швидкість у горизонтальному польоті здатні розвивати серпокрильці - до 160 км за годину. У багатьох видів (граків, сірих журавлів, сріблястих мартинів, диких гусей тощо) швидкість польоту під час міграцій сягає від 50 до 90 км за годину. Хоча політ більшості видів птахів під час міграцій відбувається на незначних висотах (від кількох десятків метрів до 1 км), зареєстровані випадки польоту гусей на висотах до 10 км, а грифів - до 11 км. Орел, гриф та інші представники ряду Соколоподібні мають широкі крила. Використовуючи висхідні та низхідні потоки повітря, вони здатні ширяти в ньому тривалий час.
Це цікаво!!!
·         Найбільша тривалість життя птахів (у неволі): сокола – 162, папуги – 150, шуліки – 118, грифа – 117, орла, беркута, крука, ворони, пугача – 70-80, пелікана – 52, страуса – 50, чайки – 44, лебедя і солов’я – 25, канарейки – 24, дрозда – 20, мухоловки – 13, синиці – 9 років.

·         Найвище з усіх птахів піднімаються орли – 7 500 м, крижні – 6 300 м, ластівки –     4 000 м, лебеді, журавлі – 2 400 м.

·         Розмах крил південноамериканського кондора – 4,2 м, альбатроса – 4,2 м; сірого журавля – 2,2 м; чорного грифа – 2 м, пелікана – 2 м.

·         Найменший із сучасних птахів – колібрі-бджілка. Його довжина – 5,7 см, а вага – 1,6 г.

·         Найдовший дзьоб у пелікана – 51 см, за ним іде лелека – 19 см, чапля – 23 см, дятел чорний – 6,5 см.

·         Найдовший язик у зеленого дятла – 14 см, висувається такий язик на відстань, що в чотири рази перевищує довжину дзьоба.

·         Найбільшу швидкість розвиває сокіл сапсан – 320 км/год, але тільки падаючи на здобич. Гранична швидкість польоту орла – 190 км/год, сокола і стрижа 150 км/год, качок – 100-110, лебедів і гусей – 90, шпака – 80, ластівки – 74, горобця – 56.

·         Найглибше пірнають пінгвіни – на глибину понад 25 м, гагари, баклани, норці – до 10 м, крохаль – на 6 м, гоголь – на 4 м.

·         Швидкість пересування під водою у пінгвіна – 10 м/с, у норця – 1 м/с. Тривалість перебування під водою гагар і лисок – 3 хвилини, гоголя – 2, баклана – 1.

·         Найбільший і найважчий птах на Землі – африканський страус. Його маса сягає 80-100 кг, ріст – до 2,5 м.

·         Найважчий літаючий птах – дрохва. Маса тіла – до 21 кг, а ріст – до 103 см.

·         Качки і гуси не бояться морозів. Вони витримують температуру до -110°С.

Додатковий матеріал:
                                                       Догляд за оперенням
       Всі птахи чистять оперення (це називається принінг), а більшість ще й купається.       Ластівки, стрижі й крачки декілька разів підряд занурюються у воду на льоту. Інші птахи, стоячи або присідаючи на мілині, трясуть розпушеним пір'ям, намагаючись рівномірно його змочити. Деякі лісові види купаються у дощовій воді або росі, що накопичилась у листках. Сушаться пернаті, розпушуючи та струшуючи пір'я, чистячи його дзьобом і тріпочучи крилами.
        Птахи змащують себе жиром, який виділяє куприкова залоза у основи хвоста. Вони дзьобом наносять його на пір'я, тим самим роблячи його стійким до змочування і більш еластичним. Щоб змастити оперення голови, птахи з допомогою дзьоба натирають жиром ноги, а потім чешуть ними голову.
      Пилові ванни птахи приймають, присідаючи у купі пилу і обсипаючи себе ним. Припускають, що таким чином птахи позбавляються від паразитів.
      Деякі види птахів, напевне, борються із паразитами з допомогою мурах. За пасивного способу птах сідає на гніздо мурах і дозволяє їм повзати між пір'ям. За активного способу особина хапає їх дзьобом і натирає ними пір'я. Швидше за все, мурашина кислота із розчавлених комах діє на зразок інсектициду, що позбавляє покриви від пухоїдів та кліщів.
                                                            Забарвлення піря

       Забарвлення пір'я визначається як хімічними речовинами (пігментами-барвниками), так і структурними особливостями. Пігменти каротиноїди обумовлюють червоний, оранжевий, і жовтий кольори. Інша група, меланіни, дає чорне, сіре, буре або буро-жовте забарвлення в залежності від концентрації пігментів.
      Структурне забарвлення буває переливчастим (райдужним) і однотонним. В останньому випадку, воно, як правило, біле або блакитне. Перо сприймається як біле, коли воно майже повністю позбавлене пігменту, прозоре, але завдяки складній внутрішній структурі відбиває всі світлові промені. Воно видається блакитним, якщо містить під прозорою оболонкою щільно упаковані клітини із бурим пігментом. Воно поглинає все світло, що проходить крізь прозорий шар, за виключенням блакитних променів, які воно відбиває. Як такий блакитний пігмент в пері відсутній.
     Переливчасте забарвлення, що змінюється в залежності від кута зору, обумовлене головним чином накладкою своєрідно розширених, скручених і насичених чорним меланіном борідок другого порядку. Так, американські птахи гракли виглядають то різнобарвними, то чорними. Горлова пляма у звичайного рубиновогорлого колібрі то спалахує яскраво-червоним, то здається бурувато-чорним.
    Для жодної групи живих істот забарвлення тіла не відіграє такої ролі як для птахів. Воно може бути криптичним, або захисним, якщо імітує оточуючий фон, роблячи особину непомітною. Особливо часто це спостерігається у самок, що нерухомо сидять на яйцях; як наслідок, вони не приваблюють уваги хижаків. Проте, іноді криптично забарвлені обидві статі.
        Багатьом птахам, що живуть серед трави притаманний узор із поздовжніх смуг. Окрім того, у них часто відносно темний верх і більш світлий низ. Оскільки світло падає згори, нижні частини тіла виявляються затіненими і наближаються за забарвленням до верхніх, а як наслідок весь птах виглядає пласким і не виділяється на оточуючому фоні.
     В інших випадках забарвлення буває розчленовуючим, тобто складеним із неправильної форми чітко виокремлених плям, що «розбивають» контури тіла на нібито не пов'язані між собою, не схожі на живу істоту частини. Забарвлені таким чином кулики, крикливий пісочник, майже непомітні на фоні кам'янистого пляжу.

V. Узагальнення і закріплення знань
                                                     
Заповніть таблицю
                                              «Зовнішня будова птахів»
                    Ознаки
Особливості будови птаха, риси пристосованості до польоту
·         Форма тіла

·         Покрив

·         Відділи тіла:
голова

шия

передні кінцівки

задні кінцівки

·         Органи, які розміщені на голові

·         Органи, які розміщені на тулубіVІ.Підбиття підсумків уроку
Фронтальна бесіда
1.  На які відділи поділяється тіло птахів?
2.   Які органи розташовані на голові?
3.   Якими повіками захищене око птахів?
4.   З яких частин складається дзьоб?
5.   Чим вкрите тіло птахів?
6.   Що являють собою пера?
7.   На які групи можна  поділити контурні пера в залежності від функцій, які вони виконують?
8.   Що таке линька?
9.   Яку роль відіграє куприкова залоза?
VІІ. Домашнє завдання
1.Завдання для всього класу.
Прочитати відповідний параграф підручника
2.Індивідуальні та творчі  завдання.

Скласти 5 тестових завдань формату А

Немає коментарів:

Дописати коментар